Beleidsplan / jaarverslag / AVG

Jaarverslag DW 2019BELEIDSPLAN EN VERSLAG VAN DE UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

Jaarlijks wordt een beleidsplan gemaakt inclusief verslag van het afgelopen jaar en een financieel overzicht. Dit wordt toegezonden aan de sponsors en gemeente.

U vindt de jaarverslagen en bijbehorende beleidsplannen door op het jaartal te klikken.

2014             2015          2016           2017           2018         2019

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur van De Weeghreyse een Privacy Statement opgesteld. 

Dat luidt als volgt:

180601 AVG Privacy Statement DW

Openingstijden
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke Zondag 14:00 - 17:00 uur. Op feestdagen gelden aangepaste openingstijden. Op verzoek zijn andere openingstijden voor groepen mogelijk.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: