Bestuur-ANBI-AVG

“De Kuyperstichting voor Cultuur en Historie” beheert het Cultuurhistorische Centrum “De Weeghreyse”. Tussen  2007 en december 2019 zat het museum in het voormalige gemeentehuis van de gemeente Rijsbergen. Het centrum is in de volksmond bekend als Museum “de Weeghreyse”, bestaat sinds 1988 en is ontstaan vanuit de Heemkundekring “de Drie Heerlijkheden”. “De Weeghreyse” is afgeleid van de “Weerijs”. De betekenis van het woord Weerijs/Weeghreyse is de vlechtende stroom / doorwaadbare plaats. In de publicatie uit 2017 “De Weeghreyse 10 jaar in het gemeentehuis”, die nog steeds verkrijgbaar is, meer achtergrondinformatie over de geschiedenis van het museum en algemeen over de geschiedenis van (de kerkdorpen van) Zundert.

“De Kuyperstichting voor Cultuur en Historie” staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst onder nummer 8053.37.325. Begunstigers van een dergelijke instelling genieten bepaalde fiscale voordelen, zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Op deze pagina’s vindt u de gegevens die de Belastingdienst voorschrijft aan een ANBI instelling.

DE KUYPERSSTICHTING VOOR CULTUUR EN HISTORIE (ANBI)

Volledige informatie vindt u in onze jaarverslagen

Voornoemde stichting beheert en exploiteert het:

CULTUURHISTORISCH CENTRUM: “DE WEEGHREYSE”

Bezoekadres: Markt 23 Zundert, 076-5621175

Postadres: Zandstraat 19, 4891 PP Rijsbergen

Bank: NL52RABO0145315983    (KvK nr.41104970)

www.deweeghreyse.nl

info@deweeghreyse.nl

BELONINGSBELEID:

De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. Slechts vooraf door het bestuur goedgekeurde uitgaven worden vergoed.

DOELSTELLING VAN DE STICHTING:

De doelstelling is het uitdragen van cultuur en historie in diverse vormen, kansen bieden aan oude tradities, de regionale geschiedenis, de cultuurhistorische waarden, door deze zo compleet en goed mogelijk in stand te houden en te tonen. Daarnaast wil De Weeghreyse een plaats zijn waar in principe iedereen, interessante collecties foto’s, films en diverse vormen van kunst kan vertonen. Het centrum moet een brugfunctie vervullen tussen heden en verleden, een verleden waarover veel te vertellen is maar ook het heden, datgene wat we nu beleven en dit ten toon te stellen. Alle doelgroepen willen we bereiken door samenwerking, door activiteiten te organiseren voor jong en oud, een plek om te ontdekken, voor cultuur-educatieve projecten, onderzoek en informatie. Het moet dienen als een plaats voor communicatie en overdracht van kennis voor iedereen. Een plaats om elkaar te ontmoeten, waar verhalen verteld worden en bewaard blijven.

Openingstijden
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke Zondag 14:00 - 17:00 uur. Op feestdagen gelden aangepaste openingstijden. Op verzoek zijn andere openingstijden voor groepen mogelijk.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: