Beleidsplan / jaarverslag / AVG

BELEIDSPLAN EN VERSLAG VAN DE UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

Jaarlijks wordt een beleidsplan gemaakt inclusief een verslag van het afgelopen jaar en een financieel overzicht. Dit wordt toegezonden aan de sponsoren en gemeente.

U vindt de jaarverslagen en bijbehorende beleidsplannen door op het jaartal te klikken.

2013   

Jaarverslag De Weeghreyse 2014

Jaarverslag De Weeghreyse 2015

Jaarverslag De Weeghreuyse 2016

2017

2018         2019        2020

Jaarverslag DW 2021

Jaarverslag DW 2022

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur van De Weeghreyse een Privacy Statement opgesteld.

Dat luidt als volgt:

180601 AVG Privacy Statement DW