Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kun je niet, we hebben elkaar nodig! Vrijwilligers leveren een grote bijdrage en zijn een belangrijke pijler voor het museum. Zij voelen zich betrokken bij het museum, geven ondersteuning, actief om het museum in stand te kunnen houden, zijn gemotiveerd en verrichten soms hand- en spandiensten.

De taken op zondagmiddag zijn het ontvangen van bezoekers tijdens de openingsuren en informeren ze over de tentoonstellingen. Denken mee, dragen ideeën aan, verruimen onze kennis. Helpen mee met het inrichten van exposities, bij bezoek van schoolkinderen en bepalen, samen met het bestuur, het succes van slagen!

Ook zin om vrijwilliger te worden bij de Weeghreyse?? U bent van harte welkom! Neem contact op met een van de bestuursleden via: https://www.deweeghreyse.nl/bestuur/

Overzicht van de vrijwilligers van het eerste uur.

vrijwilligers